تامکو متخصصین حرفه ای خدمت رسانی کیفیت پشتیبانی و خدمات تمام نقاط شهر تهران آسانسور پله برقی

پروانه فنی مهندسی

وزارت صنایع و معادن

به موجب این پروانه تامکو می تواند در تمامی زمینه های ماشین سازی فعالت نماید

پروانه طراحی مونتاژ

وزارت صنایع و معادن

به موجب این پروانه شرکت تامکو می تواند در تمامی مراحل طراحی ، تامین قطعه ، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش در زمینه آسانسور فعالیت انجام دهد

گواهی نامه کار

اداره کار و امور اجتماعی

به موجب این پروانه شرکت تامکو می تواند در کلیه ی امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات فعالیت کند

گواهی نامه صلاحیت

وزارت کشور

به موجب این پروانه شرکت تامکو صلاحیت انجام امور پیمانکاری در شاخه تاسیسات و تجهیزات را دارا می باشد

گواهی پژوهش

وزارت صنایع و معادن

به موجب این پروانه شرکت تامکو حق فعالیت پژوهشی در زمینه ی طراحی سیستم های حمل و نقل را دارد

جواز تأسیس

جواز تأسیس کارخانه شرکت تامکو در شهرک صنعتی کاسپین ۲

پروژه های ما
تلفن سرویس نگهداری
021.66020816