تامکو متخصصین حرفه ای خدمت رسانی کیفیت پشتیبانی و خدمات تمام نقاط شهر تهران آسانسور پله برقی

لیست مقالات

مصاحبه ی سید مهدی طباطبائی مدیرعامل شرکت تامکو با برنامه ی به خانه برمیگردیم

مصاحبه ی سید مهدی طباطبائی مدیرعامل شرکت تامکو با برنامه ی به خانه برمیگردیم پیرامون آگاهی مصرف کنندگان در رابطه با آسانسور ایمن ، آموزش تنظیم قرارداد سرویس نگهداری صحیح

مصاحبه ی سید مهدی طباطبائی مدیرعامل شرکت تامکو با برنامه ی به خانه برمیگردیم


مقدمه ای بر ایمنی آسانسورها

سلامت ، ایمنی ، محیط زیست

مقدمه ای بر ایمنی آسانسورها

آخرین راه

.

آخرین راه

تاریخچه ی آسانسور

نگاهی کوتاه به تاریخچه آسانسور

تاریخچه ی آسانسور

تلفن سرویس نگهداری
021.66020816